Formació en nanociència i nanotecnologia (Programa NanoEduca)

Estado matrícula
Matrícula tancada

Descripció

NanoEduca va néixer al 2015 i té per objectiu introduir la nanotecnologia a les etapes d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i això s’aconsegueix a través de formació i experimentació a l’aula.

La nanotecnologia no només és el futur sinó que ja es desenvolupa en el present, tal com ho demostren les inversions econòmiques i la gran varietat de productes de consum derivats de la nanociència i la nanotecnologia (N&N) disponibles al mercat per a un ampli ventall d’aplicacions.

És per això que les activitats de divulgació, comunicació i formació en N&N són més que necessàries, tenint en compte l’impacte actual i futur d’aquestes noves tecnologies en les nostres vides. És clau, doncs, promoure activitats ben fonamentades, on els conceptes científics es relacionen de forma atractiva amb conceptes quotidians o propers a la realitat de l’alumnat. Apropar la nanociència i la nanotecnologia a l’alumnat i el professorat, permetrà aconseguir una societat preparada per entendre les implicacions de l’ús de les nanotecnologies i per decidir amb coneixement de causa sobre el seu futur.

El curs NanoEduca és una oferta formativa sobre nanociència i nanotecnologia adreçada al professorat d’ESO i de batxillerat, i que es complementa amb un Concurs Científic on, en una jornada de cloenda optativa, l’alumnat implicat pot presentar el treball desenvolupat a l’aula. Els requisits i normatives de participació al concurs es faran públiques durant les sessions formatives.

Objectius

 1. Millorar la capacitació professional i actualitzar els coneixements dels docents de secundària mitjançant la seva formació permanent.
 2. Fer palesa la presència, cada vegada més habitual, de productes amb components nanotecnològics en la vida quotidiana.
 3. Conscienciar sobre la importància de les nanotecnologies i del fet que ja es puguin considerar tecnologies d’interès i ús general.
 4. Proporcionar al professorat eines i recursos de docència, divulgació i comunicació de la nanociència i la nanotecnologia.
 5. Reflexionar i argumentar respecte de les implicacions ètic-socials de la introducció de la nanotecnologia en la vida quotidiana.
 1. Crear una xarxa d’intercanvi de coneixements i col·laboració permanent entre professionals investigadors i docents.

Metodologia: el curs s’estructura en tres formacions en format híbrid (presencial i en línia).

 • Formació inicial + càpsules (introducció global) (formació en línia) 
 • Formació del Maletí NanoKit a l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN2), a la sala de seminari de manera presencial i quedarà gravat en línia, per professorat que no ha pogut assistir (formació híbrida).
 • Sessió sobre l’entrega final que es presenta durant l’acte final. Concurs de vídeos per l’acte final (sessió en línia)
 • Tasques no presencials: Guió d’un vídeo científic i qüestionaris relacionats amb la formació

 

Destinataris: Professorat de Secundària (a partir tercer d’ESO) i batxillerat. Les sessions de formació s’emmarquen en el programa NanoEduca, que proposa una formació per a docents de secundària, principalment de les àrees de STEM: ciències, tecnologia i matemàtiques.

Formadors/es: Diferents formadors (coordinació Jordi Díaz Marcos)

Programa

1a sessió.  Introducció a la nanociència i la nanotecnologia (8 de novembre de 2022, de 17:30 a 19:00 en línia).

També es mostraran tècniques i eines per ensenyar nanociència i nanotecnologia a l’aula i es compartiran experiències anteriors en nanodivulgació. Els assistents també podran intercanviar opinions i plantejar les seves inquietuds sobre el tema.

 • Breu presentació del programa NanoEduca i el seu desenvolupament durant el curs
 • Introducció a les nanociències i les nanotecnologies i presentació del curs TodoNano (càpsules vídeo)
 • Nanomaterials: present i futur
 • Aplicacions de la nanotecnologia
 • Experiments pràctics (algunes aplicacions de la nanotecnologia)

Tractarem els aspectes ètics i socials referents a la presència de la nanotecnologia en el nostre entorn. Aprendrem a manipular correctament els nanomaterials. Obrirem un nanodiàleg per entendre el paper dels diferents actors implicats en la nanotecnologia.

 • Conceptes de nanoètica i nanodiàleg
 • Nanotecnologia i riscos ambientals, laborals, etc.
 • Nanotecnologia i ODS.

2a sessió. Eines didàctiques i comunicatives: guia didàctica NanoEduca; com utilitzar el nanokit; recursos didàctics; com fer un vídeo científic (22 de novembre de 2022, de 16:30 a 20:00, sessió híbrida. Lloc: Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia en streaming)

Es presentaran una sèrie de recursos didàctics disponibles a les xarxes per ensenyar la nanotecnologia a l'aula. Es presentarà la guia didàctica NanoEduca i es descriuran els experiments disponibles i l'ús del NANOKIT. Així mateix, per ajudar al professorat a realitzar la seva tasca consistent en un vídeo sobre reptes de la Nanotecnologia i sostenibilitat.

 • Recursos per ensenyar nanotecnologia a secundària
 • Com fer un vídeo científic
 • Guia didàctica NanoEduca
 • Com utilitzar el nanokit

3a sessió. Presentació jornada final (29 de novembre de 2022, de 18:30 a 19:30 en línia)

Com fer un vídeo científic. Sessió creativitat i explicació de la jornada final NanoEduca . Aquesta activitat correspondrà a les hores de treball personal, i requerirà d’una presentació i defensa dels vídeos davant d'experts en nanociència, nanotecnologia i comunicació científica en la 4a sessió.

La data límit per lliurar el vídeo final serà el 8 de gener

NOTA: una vegada superada la formació, el professorat i el seu alumnat tindran l'oportunitat de participar en el Concurs Científic NanoEduca

Organitzen

 • Universitat de Barcelona: Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) (www.ccit.ub.edu), NanodivulgaUB (http://www.ub.edu/laubdivulga/nanodivulga/) i Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) (http://www.ub.edu/ice/)
 • Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) (www.icn.cat)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (www.uab.cat)
 • Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE – Dept. Educació) (agora.xtec.cat/cesire)

 

Calendari i horari: Sessions en format presencial o en línia: 4 dies, i 13 h de treball no presencial.

 • Sessió 1: dia 8 de novembre de 2022, de 17:30 a 19:00 (en línia).
 • Sessió 2: dia 22 de novembre de 2022, de 16:30 a 20:00 (Sessió híbrida. Lloc ICN2 amb emissió en streaming)
 • Sessió 3: dia 29 de novembre de 2022, de 18:30 a 19:30 (en línia)

Hores a certificar: 20 (13 h de treball)

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores de formació i lliurament de tasques (Guió d’un vídeo científic i qüestionaris relacionats amb la formació).

Nombre de places: 30

Lloc: en línia i Institut Català de Nanotecnologia

Preu: activitat gratuïta

Idioma: català

Modalitat i format: Curs en línia (possibilitat d’assistència presencial a la sessió 2)

Període d’inscripció: De l’1 al 20 d’octubre de 2022, ambdós inclosos

Inscripció per Internet: Formulari de matrícula

Informació i/o consultes:

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

 

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.