Desenvolupament d’un fotocatalitzador fàcil i rendible per a la degradació d’antibiòtics a les aigües residuals

Categories: Notícies

Aquest estudi, amb la participació del Grup d’electrodeposició de capes primes i nanoestructures (GE-CPN), va desenvolupar i demostrar la producció i l’ús d’un fotocatalitzador híbrid Cu@Cu2O@ CuO – microalgues per a la degradació rendible d’antibiòtics (tetraciclines) de les aigües residuals. Els resultats van demostrar que el fotocatalitzador desenvolupat va assolir un excel·lent rendiment de degradació de la tetraciclina mantenint una energia elèctrica per ordre 18-700 vegades inferior a la dels fotocatalitzadors d’última generació. Es va demostrar que el rendiment avantatjós del fotocatalitzador de microalgues Cu@Cu2O@CuO era atribuïble a diversos factors, inclosa una menor taxa de recombinació de forats electrònics i una activitat fotocorosiva reduïda.

 

Facile cost-effective fabrication of Cu@Cu2O@CuO–microalgae photocatalyst with enhanced visible light degradation of tetracycline. Serrà, A., Gómez, E., Michler, J., Philippe, L. Chemical Engineering Journal, Volume 413, 1 June 2021, 127477. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.127477

Menú