Caracterització Bioelèctrica a la Nanoescala

(Departament Enginyeria Electrònica i Biomèdica, Facultat Física)
Àrees de recerca: NanoBio
Menú