Grup de Magnetisme i Molècules Funcionals

Departament Química Inorgànica i Orgànica, Facultat Química
Àrees de recerca: NanoMagnetics, NanosMat
Menú