Grup de Magnetisme

Departament Física de la Matèria Condensada, Facultat Física
Àrees de recerca: NanoMagnetics
Menú