Microbian Enzymes for Industrial Applications Group

Departament Genètica, Microbiologia i Estadística, Facultat Biologia
Àrees de recerca: NanoBio
Menú