Sistemes d’instrumentació i Comunicacions (SIC)

Departament Enginyeria Electrònica i Biomèdica, Facultat Física
Àrees de recerca: NanoEnergy, NanoPhotoElectro
Menú