Title: Ajut per incentivar i consolidar la recerca d’excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2014.
Author: Gabriel Gomila  Lluch
Type: Ajut
Official code:
Resolution year: 2014

Funded by: Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

 

Menú