Síntesi i validació d’un nou agent per internalitzar ADN en cèl·lules difícils de transfectar

Categories: Notícies

En aquest treball, Dioleylbispyridinium (DOPY) va ser sintetitzat pel grup de Química Orgànica (Supramolecular Systems in Nanobiomedicine). DOPY contené dues càrregues positives que interactuen amb les negatives presents en els enllaços fosfodièster del gen que silenciava a través de les molècules de PolyPurine Reverse Hoogsteen (PPRH), molècules dissenyades pel grup de Bioquímica (Cancer therapy group). Els complexos es van caracteritzar pel grup de Química de Física (Colloids). Aquest nou agent transfecta àcids nucleics de manera molt eficient per a diferents aplicacions de biologia molecular.

Synthesis and validation of DOPY: A new gemini dioleylbispyridinium based amphiphile for nucleic acid transfection. Aubets E., Griera R., Felix A.J., Rigol G., Sikorski C., Limón D., Mastrorosa C., Busquets M.A., Pérez-García L., Noé V., Ciudad C.J. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Volume 165, August 2021, Pages 279-292. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2021.05.016

 

Menú