XXXVI Trobades científiques de la Mediterrània – Josep Miquel Vidal “MICROSCÒPIES I ESPECTROSCÒPIES: ACCEDINT A LA NANOESCALA

Categorías: Actividades

XXXVI Trobades científiques de la Mediterrània – Josep Miquel Vidal “MICROSCÒPIES I ESPECTROSCÒPIES: ACCEDINT A LA NANOESCALA

Topics:
• Microscopía electrónica de transmisión
• Espectroscopia de pérdida de energía de electrones.
• Microscopia óptica de alta resolución.
• Espectroscopía de rayos X.
• Luz de sincrotrón.
• Microscopía de fuerza atómica.

Link: TCM2021

Venue: Institut Menorqui d’Estudis, Maó – Menorca, 27-29/10/2021, mixt

Menú