IN2UB Fellowships at Convocatòria de Beques Màster+UB 2023

Categories: Calls, News, Open Calls

IN2UB Fellowships

Programa Màster+UB de captació d’estudiants per a cursar un màster universitari i incentivar vocacions científiques en el sí d’un grup de recerca, curs 2023-2024, 2ª convocatòria (codi 2023.15): 3 Fellowships for Master Students at IN2UB: 2023.15.IN2UB.1.

Call and Application information at: Seu electrònica de la Universitat de Barcelona.

Application from 19 October to 14 November 2023 (EXTENDED DEADLINE).

Visit all IN²UB research groups to collaborate and contact researchers or have a look at IN2UB_ Proposals

Menu