GRAUG1001 Belles ArtsG1002 DissenyG1003 Conservació-Restauració de Béns CulturalsG1004 Filologia ClàssicaG1006 Llengües i Literatures ModernesG1008 Estudis AnglesosG1009 Filologia HispànicaG1010 LingüísticaG1011 Estudis LiterarisG1012 Estudis Àrabs i HebreusG1013 Filologia CatalanaG1014 GeografiaG1015 Antropologia Social i CulturalG1016 HistòriaG1017 Història de l'ArtG1018 SociologiaG1019 EconomiaG1020 EstadísticaG1025 Mestre d'Educació InfantilG1026 Mestre d'Educació PrimàriaG1027 Treball SocialG1028 Educació SocialG1029 PedagogiaG1030 Informació i DocumentacióG1031 BiologiaG1032 Ciències AmbientalsG1033 BiotecnologiaG1034 BioquímicaG1035 FísicaG1037 Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióG1038 QuímicaG1039 Enginyeria QuímicaG1040 Enginyeria de MaterialsG1042 MatemàtiquesG1043 GeologiaG1046 MedicinaG1047 OdontologiaG1048 PsicologiaG1049 PodologiaG1050 InfermeriaG1051 FarmàciaG1052 Ciència i Tecnologia dels AlimentsG1053 Nutrició Humana i DietèticaG1055 DretG1056 Relacions LaboralsG1057 Gestió i Administració PúblicaG1058 Ciències Polítiques i de l'AdministracióG1059 CriminologiaG1060 FilosofiaG1067 ArqueologiaG1068 Comunicació AudiovisualG1070 Llengües Romàniques i les seves LiteraturesG1072 Administració i Direcció d'EmpresesG1074 Enginyeria BiomèdicaG1075 Comunicació i Indústries CulturalsG1077 Enginyeria InformàticaG1078 Ciències BiomèdiquesG1080 Empresa InternacionalG1085 Ciències del MarG1090 Ciències BiomèdiquesG1096 Enginyeria Geològica i AmbientalMàsterM0107 Immunologia AvançadaM0108 NeurociènciesM010B BiomedicinaM010D Enginyeria BiomèdicaM0204 Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua EstrangeraM0206 Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits ProfessionalsM0304 Gestió CulturalM0305 Gestió del Patrimoni Cultural i MuseologiaM0404 Biotecnologia MolecularM0509 Desenvolupament i Innovació d'AlimentsM050C Seguretat AlimentàriaM0604 AqüiculturaM0605 Oceanografia i Gestió del Medi MaríM070B Enginyeria AmbientalM070D Ciència i Gestió Integral de l'AiguaM0802 Nanociència i NanotecnologiaM0909 Direcció de Projectes de Conservació-RestauracióM090B Producció i Recerca ArtísticaM090C Disseny Urbà: Art, Ciutat, SocietatM0B08 Recerca, Desenvolupament i Control de MedicamentsM0B0B Atenció Sanitària i Pràctica Col.laborativaM0C0B Pensament Contemporani i Tradició ClàssicaM0C0D Lògica Pura i AplicadaM0C0J Ciutadania i Drets Humans: Ètica i PolíticaM0C0K Ciència Cognitiva i LlenguatgeM0D0B Astrofísica, Física de Partícules i CosmologiaM0D0K MeteorologiaM0F07 Recerca en Didàctica de la Llengua i la LiteraturaM0G08 BiodiversitatM0G09 Antropologia BiològicaM0H02 Planificació Territorial i Gestió AmbientalM0J05 Gestió de Continguts DigitalsM0J08 Gestió de Continguts DigitalsM0K03 Matemàtica AvançadaM0M0C Psicologia de l'Educació - MIPEM0M0D Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les OrganitzacionsM0M0Q Intervenció PsicosocialM0M0S Psicologia General SanitàriaM0N09 Història Contemporània i Món ActualM0N0D Estudis LlatinoamericansM0P02 Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i JuridicopolíticsM0Q04 Genètica i GenòmicaM0Q05 Microbiologia AvançadaM0R08 Gestió Pública AvançadaM0R09 Dret de l'Empresa i dels NegocisM0S07 Recerca en EmpresaM0S0C Direcció d'Empreses de l'EsportM0S0D Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base TecnològicaM0T07 EconomiaM0T08 Història EconòmicaM0V02 Sociologia: Transformacions Socials i InnovacióM0W03 Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos MultilingüesM0W05 Comunicació EspecialitzadaM0X07 Cultures i Llengües de l'AntiguitatM0X08 Estudis de Dones, Gènere i CiutadaniaM0X0C Construcció i Representació d'Identitats CulturalsM0X0D Cultures MedievalsM0Z05 Geologia i Geofísica de ReservorisM0Z06 Recursos Minerals i Riscos GeològicsM1001 Lideratge i Gestió dels Serveis d'InfermeriaM1205 Química AnalíticaM1206 Química de Materials AplicadaM1207 Química OrgànicaM1309 Educació en Valors i CiutadaniaM130B Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies DigitalsM130C Investigació i Canvi EducatiuM130J Intervencions Socials i EducativesM1702 Antropologia i EtnografiaM1802 Estudis Avançats en Història de l'ArtM2002 Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'IdiomesM2105 Creació Artística ContemporàniaM2203 Ecologia, Gestió i Restauració del Medi NaturalM2204 Agrobiologia AmbientalM2206 Fisiologia IntegrativaM2304 Medicaments, Salut i Sistema SanitariM2402 Teoria de la Literatura i Literatura ComparadaM2403 Estudis Avançats en Literatura Espanyola i HispanoamericanaM2503 Filosofia AnalíticaM2606 Activitat Física i EducacióM2608 Formació del Professorat d'Educació Secundària d'EquadorM2609 Educació Interdisciplinària de les ArtsM2705 Música com a Art InterdisciplinàriaM270B Turisme UrbàM270D Estudis Avançats en ArqueologiaM270G Gestió d'Àrees de MuntanyaM2804 Medicina TranslacionalM2806 Iniciació a la Recerca en Salut MentalM280D Recerca ClínicaM280F Competències Mèdiques AvançadesM280G Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb DiabetisM280H Medicina Tradicional XinesaM280J Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment SaludableM280K Innovació i Emprenedoria en Enginyeria BiomèdicaM2901 PsicopedagogiaM2903 Direcció i Gestió de Centres EducatiusM2B03 Recerca en Comportament i CognicióM2B04 Mediació en ConflictesM2D01 Cirurgia PodològicaM2D03 Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures InfermeresM2D04 Infermeria de Pràctica Clínica AvançadaMD303 Enginyeria QuímicaMD308 Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i BioquímicaMD401 Biblioteques i Col·leccions PatrimonialsMD4D6 Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'InformacióMD503 Ciències Actuarials i FinanceresMD504 Màrqueting i Investigació de MercatsMD5D7 Economia, Regulació i Competència als Serveis PúblicsMD5D9 Comptabilitat i FiscalitatMD5DC Empresa Internacional / International BusinessMD601 Anàlisi Política i Assessoria InstitucionalMD607 AdvocaciaMD60C Direcció Estratègica de Seguretat i PoliciaMD60D Gestoria AdministrativaMD60F Criminologia, Política Criminal i Sociologia JuridicopenalMD60J Estudis Jurídics AvançatsMD703 Energies Renovables i Sostenibilitat EnergèticaMD704 Física AvançadaMD901 Fonaments de la Ciència de Dades