Contacte

BlocUB - Contacte

  • Escola d'Infermeria
  • Campus Ciències Salut Bellvitge
  • Feixa Llarga, s/n
  • 08907 L'Hospitalet Llobregat
    (Barcelona)
  • Tel. 93 402 42 93
  • Fax. 93 402 42 48
  • Contacte

Xarxes de recerca

L’Escola d’Infermeria participa en xarxes de recerca tant en l’àmbit nacional com internacional. El personal docent i investigador del centre col·labora en projectes desenvolupats en el marc d’aquestes xarxes, però també impartint formació especialitzada en institucions i per col·lectius específics. Aquestes xarxes de recerca són un punt de confluència d’interessos comuns en l’àmbit de la docència i la recerca infermeres i permeten compartir coneixements especialitzats entre professionals d’un mateix àmbit.