Informació general

Equips de rèntings i compres centralitzades

La contractació d’equipament informàtic de forma centralitzada ja sigui amb rènting o compra és la manera òptima de homogeneïtzar el parc i evitar-ne l’obsolescència. L’Àrea TIC tramita anualment una campanya de dotació d’equips d’acord a la política d’equipaments de la UB.

Les característiques tècniques del maquinari i del programari són actualitzades segons l’evolució tecnològica, les directrius i objectius del moment.

Contractació centralitzada

Una vegada aprovada la partida econòmica per part de l’Equip de Govern de la UB, l’Àrea TIC és l’encarregada de la contractació centralitzada i el desplegament dels equipaments. Inclou:

 • Elaboració de la documentació per a la licitació de la contractació
 • Participació en la licitació, adjudicació i formalització de la contractació
 • Confirmació dels destinataris dels nous equipaments.
 • Planificació del lliurament amb el proveïdor adjudicatari una vegada formalitzada la contractació
 • Preparació del disc mestre (instal·lació de S.O, programari i aplicacions corporatives diverses per tècnics de l’Àrea TIC) i dels procediments d’instal·lació
 • Coordinació i supervisió del desplegament realitzat proveïdor
 • Verificació del lliurament

Les contractacions es publiquen a la Seu Electrònica de la UB.

Serveis inclosos en la contractació

 • Desplegament i instal·lació dels equips
 • Llicència OEM MS Windows
 • Identificació dels equips amb imatge UB  proporcionada per l’Àrea TIC
 • Configuració personalitzada in situ, partint de protocols elaborats per tècnics de l’Àrea TIC
 • Traspàs de dades de l’equip vell al nou quan es sol·licita el servei
 • Activació de S.O.
 • Instal·lació i actualització de l’antivirus corporatiu
 • Configuració del compte de correu corporatiu “ub.edu”
 • Configuració de paràmetres de xarxa
 • Instal·lació i configuració de totes les impressores del departament
 • Etiquetar els equips amb material proporcionat per l’Àrea TIC
 • Retirada de Pc’s substituïts a Punt verd o reciclatge UB, si es sol·licita el servei
 • Retirada d’embalatge a Punt Verd
 • Manteniment durant la vigència de la garantia (4 o 5 anys segons el contracte)
 • Assegurança a tot risc en els equips de rènting amb substitució d’equip.
 • En modalitat rènting el règim de lloguer és de 48 mesos

 Assignació dels equips

Seran els responsables dels Centres, Departaments i Serveis els responsables d’assignar i confirmar els usuaris destinataris dels equipaments.

  • Equips PASL’avaluació i assignació ha de provenir de l’Administrador de centre o del responsable del servei i ho sol·licitarà al responsable informàtic de la seva zona.
  • Equips PDI: Els directors del departament són els encarregats d’assignar els destinataris dels nous equipaments.
  • Equips docents:  Els equips deganats confirmaran la destinació dels equips destinats a aules d’informàtica i aules docents
  • Equips d’accés públic a les biblioteques: La direcció del CRAI confirmarà la destinació finals dels equips de de les aules de biblioteca i dels equips d’accés públic gestionats pel CRAI

Abans del desplegament, l’Àrea TIC es posarà en contacte amb l’usuari destinatari del nou equipament via correu electrònic per tal de comunicar el procediment de substitució de l’equip actual pel del nou.

Renovació dels equips

D’acord amb la política de la UB, quan arribi el moment de la substitució d’aquests equipaments,  l’Àrea TIC contactarà als responsables dels centres, departaments i serveis per confirmar els equips a renovar, les condicions de renovació i els equips assignats.