Renting 11 (Programari)

Estat: No vigent | Usuaris:

Programari Instal·lat
Sistema operatiu   Windows XP amb SP2 en castellà amb pegats
Xarxa • Només IP
• NetBIOS sobre IP
• IP fixa 161.116.xxx.yyy
• Serveis Xarxa MS Servidor no activats però instal·lats
• Compartir impressores desactivat
• Serveis TCP/IP per impressió IP activats
• Client Novell 4.83 en castellà sense serveis ZENWORKS
Navegadors • Internet Explorer 6.0 amb pegats i configurat amb Autocompletar desactivar
• Mozilla Firefox 1.0.7 en català amb diccionaris (amb comptabilitat idiomes català,castellà, anglès)
• Configurar els navegadors per què no guardin els fitxers temporals
Protecció • Antivirus OfficeScan contra helena.ub.edu preinstal·lat
• Centre de seguretat amb helena.ub.edu com a lloc de confiança per descàrrega d’ActiveX
• Centre de seguretat amb avís antivírics desactivat
• Spybot 1.4 en castellà actualitzat i immunitzat. Configurat amb protecció “Residente SDHelper”
• MS AntiSpyware del mes (és Beta)
• Polítiques IPSEC v2 activades
• Firewall XP activat, amb excepcions al VNC Ultra i ping a la màquina. Activar client ftp?
• Actualitzacions de SO activades amb opció d’avís sense descarregar. (Canviar a instal·lar automàticament segons preferències usuari)
Ofimàtica • Office 97 Professional sense Outlook en castellà amb el diccionaris català, castellà, anglès instal·lats,configurat per què el català sigui l’idioma per defecte i els documents es guardin al disc D:\documents
• Office XP Professional en castellà complet amb el diccionaris català, castellà, anglès instal·lats,configurat per què el català sigui l’idioma per defecte i els documents es guardin al disc D:\documents
• Open Office v. 2.0 en anglès. Amb paquet de castellà i els dicc.català, castellà, anglès
Correu • Mozilla ThunderBird 1.0.7 en català
• Outlook Express 6
• Outlook XP (inclòs al Office XP)
Clients FTP • WS-FTP LE v. 5 anglès
• Filezilla 2.2.16 anglès (hi ha també versió spanish)
Utilitats • PDF Creator 0.8 + pegat. Idioma català com a impressora per defecte.
• RealVNC Server 4 (control Remot) sense contrasenya i amb contrasenya. Servei aturat.
• Izarc 3.4 (empaquetador de fitxers)
• EasyZip 3.5 (empaquetador de fitxers)
• Picasa 2 (edició ràpida de fotografies)
• IrfanView 3.97 (conversió de fitxers d’imatges) amb diccionari castellà, no hi ha català.
• Gimp en català (edició d’imatges) sense configurar l’usuari.
• BadCopy Pro 3.76 (recuperació de fitxers esborrats) registrat UB
  Aplicacions UB   • DAU
• Reflection 7
• Preinstal·lacíó SICUB
• Preinstal·lació GIGA
• Preinstal·lació Registre
Aplicacions
Biblioteca  
• Client SSH
• VTLS EasyPac
• VTLS EasyCat (instal·lat i configurat)
• Scripts per EasyPac sense posar la contrasenya (contrasenya –comuna- i codi biblioteca -diferent per cada biblioteca- s’haurà de fer en el procés de configuració)
• PIGA
• Citrix