Renting 13 (Programari)

Estat: No vigent | Usuaris:

Programari Instal·lat
Sistema operatiu  Windows XP amb SP2 en castellà amb pegats
Configuració de sistema • Usuari Administrador amb contrasenya reservada a l’Àrea de Tecnologies.
• Usuari UB del grup Administradores amb contrasenya “renting13”
• S’ha desactivat l’usuari invitado
• Dades de l’usuari a D:\
• “Mis documentos” redirigit a D:\documents
• Icona “Mis documentos” a escriptori
• Variables d’entorn ( sistema) TEMP i TMP a E:\TEMP
• Descàrregues de navegadors a D:\Descarrega
• Arxius temporals de Internet a E:\ (Àrea de paginació 1GB)
• DVD a G:\
• Assistència remota desactivada
• Windows Messenger desinstal·lats
• Informe d’errors No habilitats
Xarxa • Només IP
• NetBIOS sobre IP
• IP fixa 161.116.xxx.yyy
• Serveis Xarxa MS Servidor no activats però instal·lats
• Compartir impressores desactivat
• Serveis TCP/IP per impressió IP activats
• Client Novell 4.83 en castellà sense serveis ZENWORKS
Navegadors • Internet Explorer 6.0 amb pegats i configurat amb Autocompletar desactivar
• Mozilla Firefox 1.5 en català amb diccionaris (amb comptabilitat idiomes català,castellà, anglès)
• Configurar els navegadors per què no guardin els fitxers temporals
Ofimàtica • Office 97 Professional sense Outlook en castellà amb el diccionaris català, castellà, anglès instal·lats,configurat per què el català sigui l’idioma per defecte i els documents es guardin al disc D:\documents
• MS Office 2003 configurat per què el català sigui l’idioma per defecte i els documents es guardin al disc D:\documents
• Open Office v. 2.0 en anglès. Amb paquet de castellà i els dicc.català, castellà, anglès
Correu • Mozilla ThunderBird 1.5 en català
• Outlook Express 6
Clients FTP • WS-FTP LE v. 5.06 anglès
• Filezilla 2.2.16 anglès (hi ha també versió spanish)
Utilitats • PDF Creator 0.8 + pegat. Idioma català com a impressora per defecte.
• Izarc 3.4 (empaquetador de fitxers)
• EasyZip 3.5 (empaquetador de fitxers)
• Picasa 2 (edició ràpida de fotografies)
• IrfanView 3.98 (conversió de fitxers d’imatges).
• Gimp 2.2.8 + GTK (edició d’imatges) sense configurar l’usuari.
Unitats òptiques • BadCopy Pro 3.75 (recuperació de fitxers esborrats) registrat UB.
• Cdburner XP pro 3
  Aplicacions UB   • DAU
• Reflection 7
• Preinstal·lacíó SICUB
• Preinstal·lació GIGA
• Preinstal·lació Registre
  Aplicacions
Biblioteca  
• Client SSH
• VTLS EasyPac
• VTLS EasyCat (instal·lat i configurat)
• Scripts per EasyPac sense posar la contrasenya (contrasenya –comuna- i codi biblioteca -diferent per cada biblioteca- s’haurà de fer en el procés de configuració)
• PIGA