Renting 14 (Programari)

Estat: No vigent | Usuaris:

Programari Instal·lat
Sistema operatiu   Windows XP amb SP2 en castellà amb pegats
Configuració de sistema • Usuari Administrador amb contrasenya reservada a l’Àrea de Tecnologies.
• Usuari UB del grup Administradores amb contrasenya “renting14”
• S’ha desactivat l’usuari invitado
• Dades de l’usuari a D:\
• “Mis documentos” redirigit a D:\documents
• Icona “Mis documentos” a escriptori
• Variables d’entorn ( sistema) TEMP i TMP a E:\TEMP
• Descàrregues de navegadors a D:\Descarrega
• Arxius temporals de Internet a E:\ (Àrea de paginació 1GB)
• DVD a G:\
• Assistència remota desactivada
• Windows Messenger desinstal·lats
• Informe d’errors No habilitats
Xarxa • Només IP
• NetBIOS sobre IP
• IP fixa 161.116.xxx.yyy
• Serveis Xarxa MS Servidor no activats però instal·lats
• Compartir impressores desactivat
• Serveis TCP/IP per impressió IP activats
• Executable de Client Novell 4.91 + SP2
Navegadors • Internet Explorer 6.0 amb pegats i configurat amb Autocompletar desactivar
• Mozilla Firefox 1.5.07 en català amb diccionaris (amb comptabilitat idiomes català,castellà, anglès)
• Configurar els navegadors per què no guardin els fitxers temporals
Protecció • Antivirus OfficeScan contra helena.ub.edu preinstal·lat
• Centre de seguretat amb helena.ub.edu com a lloc de confiança per descàrrega d’ActiveX
• Centre de seguretat amb avís antivírics desactivat
• Spybot 1.4 en castellà actualitzat i immunitzat. Configurat amb protecció “Residente SDHelper”
• W Defender 2 beta.
• Polítiques IPSEC v2 activades
• Firewall XP activat, amb excepcions al VNC i ping a la màquina. Activar client ftp
• Actualitzacions de SO activades amb configuració instal·lació automàtica
Ofimàtica • Office 97 Professional sense Outlook en castellà amb el diccionaris català, castellà, anglès instal·lats,configurat per què el català sigui l’idioma per defecte i els documents es guardin al disc D:\documents
• MS Office 2003 configurat per què el català sigui l’idioma per defecte i els documents es guardin al disc D:\documents
• Open Office v. 2.0 en anglès. Amb paquet de castellà i els dicc.català, castellà, anglès.
Correu • Mozilla ThunderBird 1.5 en català
• Outlook Express 6
• Outlook 2003 (inclòs en l’office 2003)
Clients FTP • WS-FTP LE v. 5.06 anglès
• Filezilla 2.2.27 català
Utilitats • PDF Creator 0.8 + pegat. Idioma català com a impressora per defecte.
• Izarc 3.4.1.6 català (empaquetador de fitxers)
• EasyZip 4.6.1 (empaquetador de fitxers)
• Picasa 2 (edició ràpida de fotografies)
• IrfanView 3.98 (conversió de fitxers d’imatges).
• Gimp 2.2.8 + GTK (edició d’imatges) sense configurar l’usuari.
• BadCopy Pro 3.75 (recuperació de fitxers esborrats) registrat UB.
• BadCopy Pro 3.75
• UltraVNC, icona a l’escriptori
  Aplicacions UB   • DAU
• Reflection 7
• Oracle v.10
• Preinstal·lacíó SICUB
• Preinstal·lació GIGA
• Preinstal·lació Registre 2.0.4
• Preinstal·lació Xiper
Aplicacions
Biblioteca  
• VTLS EasyPac
• VTLS EasyCat (instal·lat i configurat)
• Scripts per EasyPac sense posar la contrasenya (contrasenya –comuna- i codi biblioteca -diferent per cada biblioteca- s’haurà de fer en el procés de configuració)
• PIGA
• CatMe preinstal·lat no configurat
Unitats òptiques • Nero DVD Writer 6.6.0
• CDBurner XP Pro3