Renting 15 (Programari)

Estat: No vigent | Usuaris:

 
Programari Instal·lat
Sistema operatiu  Windows XP amb SP2 en castellà amb pegats
Configuració de sistema • Usuari Administrador amb contrasenya reservada a l’Àrea de Tecnologies.• Usuari UB del grup Administradores amb contrasenya “renting15”

• S’ha desactivat l’usuari invitado

• Dades de l’usuari a D:\

• “Mis documentos” redirigit a D:\documents

• Icona “Mis documentos” a escriptori

• Variables d’entorn ( sistema) TEMP i TMP a E:\TEMP

• Descàrregues de navegadors a D:\Descarrega

• Arxius temporals de Internet a E:\ (Àrea de paginació 1GB)

• DVD a G:\

• Assistència remota desactivada

• Windows Messenger desinstal·lats

• Informe d’errors No habilitats

Navegadors • Internet Explorer 6.0 amb pegats a gener de 2007• Mozilla Firefox 1.5.0.9 en català amb diccionaris (amb comptabilitat idiomes català,castellà, anglès)

• IE 6.0 configurat amb Auto completar desactivat

• Configurats els navegadors per què les baixades les guardi en d:\descarrega

• no guardin els fitxers temporals

Protecció • Pc-cillin 15 Internet Security 2007• Spybot 1.4 en castellà actualitzat i immunitzat. Configurat amb protecció “Residente SDHelper” (no TTimer)

• W. Defender 3 activat

• Polítiques IPSEC (ub v2) activades

• Firewall XP activat, amb excepcions al VNC i ping a la màquina. Activats els clients ftp

• Actualitzacions de SO amb configuració instal·lació automàtica .

Ofimàtica • Office 2003 Professional + pegats a gener de 2007 en castellà complet amb el diccionaris català, castellà, anglès instal·lats,configurat per què el català sigui l’idioma per defecte i els documents es guardin al disc D:\documents• Open Office v. 2.0 en català complet amb el dicc .català, castellà, anglès
Correu • Mozilla ThunderBird 1.5.0.9 en català amb diccionaris català i castellà• Outlook Express 6

• Outlook 2003 (inclòs en l’office 2003)

Clients FTP • WS-FTP LE v. 5.06 anglès• Filezilla 2.2.27 català
Utilitats • Pc-cillin 15 Internet Security 2007• Spybot 1.4 en castellà actualitzat i immunitzat. Configurat amb protecció “Residente SDHelper” (no TTimer)

• W. Defender 3 activat

• Polítiques IPSEC (ub v2) activades

• Firewall XP activat, amb excepcions al VNC i ping a la màquina. Activats els clients ftp

• Actualitzacions de SO amb configuració instal·lació automàtica