Renting 18 (Programari)

Estat: Vigent | Usuaris:

 
Software Instal·lat
Sistema operatiu Windows XP amb SP2 en castell amb pegats a gener 2008  
Configuració de sistema • Usuari Administrador amb contrasenya reservada a l’àrea de Tecnologies.
• Usuari UB del grup Administradores amb contrasenya “renting18” (a canviar per l’usuari )
• S’ha desactivat l’usuari invitado
• Dades de l’usuari a D:\
• “Mis documentos” redirigit a D:\documents
• Icona “Mis documentos” a escriptori
• Variables d’entorn ( sistema) TEMP i TMP a E:\TEMP
• Descàrregues de navegadors a D:\Descarrega
• Arxius temporals de Internet a E:\ (Àrea de paginació 2GB)
• DVD a G:\
• Windows Messenger desinstal·lats
• Informe d’errors No habilitats en Propietats del sistema/Opcions avançades
Xarxa   TCP/IP obtenir direcció automàticament i en opcions avançades els DNS 1.1 i 2.1. Configuració base de sufixes de domini ub. es per a ususaris de Xiper incloure a més el domini ges.ub.es
Navegadors • Mozilla Firefox 2.0.0.11 en català amb diccionaris (amb comptabilitat idiomes català,castellà, anglès)
• Internet Explorer 7.0 configurat amb Auto completar desactivat
• Configurats els navegadors per què les baixades les guardi en d:\descarrega
• No guardin els fitxers temporals
Protecció • Antivirus OfficeScan contra helena.ub.edu
• Centre de seguretat amb helena.ub.edu com a lloc de confiança per descàrrega d’ActiveX
• Centre de seguretat amb avís antivírics desactivat
• Spybot 1.5.1.15 en català actualitzat i immunitzat.
• Configurat amb protecció “Residente SDHelper” (no TTimer)
• Poltiques IPSEC (ub v2) activades
• Firewall XP activat, amb excepcions al VNC i ping a la màquina. Activats els clients ftp
• Actualitzacions de SO amb configuració instal·lació automàtica. desembre2007/gener2008
Ofimàtica • Office 2003 Professional + pegats a desembre de 2007 en castellà complet amb els diccionaris català, castellà, anglès instal·lats,configurat per què el català sigui l’idioma per defecte i els documents es guardin al disc D:\documents
• Pegat de compatibilitat amb Office 2007
• Open Office v. 2.2 en català complet amb el dicc .català, castellà, anglès.
• Word y Access 97 en la imatge de PAS
Correu • Mozilla ThunderBird 2.0.0.9 en català
• Outlook Express 6
• Outlook 2003 (inclós en l’office 2003)
Clients FTP • WS-FTP LE v. 5.06.99.7.21 anglès
• Filezilla 3.0.4.1 català (95.3%)
Utilitats • PDF Creator 0.9.3 + pegat. Idioma català com a impressora per defecte + lenguage files
• Izarc 3.4.1.6 català (empaquetador de fitxers)
• EasyZip 4.6.1 (empaquetador de fitxers)
• Picasa 2.7 català (edició ràpida de fotografies)
• IrfanView 4.10 (conversió de fitxers d’imatges) amb diccionari castellà.
• Gimp 2.4.1 + GTK -2 en català (edició d’imatges) sense configurar l’usuari.
• BadCopy Pro 3.8 (recuperació de fitxers esborrats) registrat UB
• Client SSH.
• Windows Media Player v.11
• Quicktime 7.3.0.70
• Plugin Flash 8.1.1 català
• Java 6 update 3
• Adobe Reader 8.1.1 + pegats
• Real Player 11
• Plugin Shockwave 10.2.r23
Unitats òptiques • Nero DVD Writer 7.9.6.4
• CDBURNER XP Pro 4.0.0.22.370
• CyberLink PowerDVD 7
  Aplicacions UB   • DAU
• Reflection 7
• Oracle v.10 (nova versió)
• Instal·lació SICUB
• Instal·lació GIGA
• Instal·lació Xiper (entrades de registre afegint les extensions SP de Jet 3.5 i 4.0,
Dll en winnt\|system32)
• Instal·lació Registre versió 2.0.4 ( Nova versió)
  Aplicacions  
  Biblioteca  
• VTLS EasyPac
• VTLS EasyCat (instal·lat i configurat)
• Scripts per EasyPac sense posar la contrasenya (contrasenya -comuna- i codi biblioteca -diferent per cada biblioteca- s’ha fet en el procès de configuració)
• PIGA des de Filera