Universitat de Barcelona
Inscripció a Activitats UB
Inscripció alumnat de BBAA com a usuaris/usuàries Laboratori de Fotografia
- Facultat de Belles Arts -
Identificació personal
o
Informació específica de l'activitat:
Inscripció com a usuari/usuària del Labortori de Fotografia de la Facultat de Belles Arts com a estudiant matriculat en algun dels estudis que s'imparteixen en la Facultat durant el curs 2023-2024.