Institut de Recerca en Educació

Membres de l’IRE

INVESTIGADOR/A DEPARTAMENT ÀREES D’INTERÈS
Alonso Cano, Cristina Didàctica i Organització Educativa Processos d’ensenyament i aprenentatge mediats per tecnologies digitalsCultura digital i entorns educatius contemporanisJoves i cultures d’aprenentatge
Ambròs Pallarès, Maria Alba Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Ensenyament actiu d’estratègies de lecturaEducació mediàtica i la seva didàctica
Aneas Álvarez, Assumpta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Competències per a una ciutadania intercultural i democràticaEducació contra el discurs d’odi i la radicalitzacióInvestigació participativa en el marc de la RRITransferència de la recerca
Armadans Tremolosa, Immaculada Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Conflict-management en contextos educatius, d’empresa, comunitaris, etc.Negociació i mediació de conflictesQualitat de vida relacionada amb la salut i well-being
Ayuste González, Ana Teoria i Història de l’Educació Educació permanent i participacióFormació del professoratEducació de persones adultes
Ballesteros Panizo, Mapi Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Gramàtica, pragmàtica i diacronia espanyolaAnàlisi multimodal del llenguatgeLiteratura infantil i educació literària
Barajas Frutos, Mario Didàctica i Organització Educativa Creativitat digital a l’educació
Bartolomé Pina, Antonio Didàctica i Organització Educativa Entorns d’aprenentatge millorats per la tecnologiaMultimèdia educatiuBlockchain en educació
Berger, Rita Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Aculturació organitzativa i migrantsPromoció de la salut en el treballEquips i Innovació
Boix Tomàs, Roser Didàctica i Organització Educativa Educació ruralEscola multigrauTerritori rural i educació
Bozu, Zoia Didàctica i Organització Educativa Formació docent inicial i permanentEducació superiorPortafoli docent
Braz Vieira, Marcelo Didàctiques Aplicades Formació del professorat d’educació físicaDidàctica de l’educació físicaEducació física inclusiva
Burset Burillo, Silvia Didàctiques Aplicades Didàctica de les arts visuals i de l’educació visual i plàstica.Creativitat i processos educatius.Disseny de materials didàctics i productes educatius.
Buscà Donet, Francesc Didàctiques Aplicades Educació per competènciesFactors que influeixen en l’aprenentatge i l’èxit educatiuDidàctica de l’educació física
Buxarrais Estrada, Maria Rosa Teoria i Història de l’Educació La participació de la infància i l’adolescènciaCompetències ètiques en l’educació superiorL’educació familiar i els valors ètics
Calafell Subirà, Genina Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica
Calderón Garrido, Caterina

Psicologia Clínica i Psicobiologia

Processos d’interacció educativaInteracció professorat/ alumnatAvaluació dels aprenentatges
Calderón Garrido, Diego Didàctiques Aplicades Educació MusicalCompetència DigitalComunicació Audiovisual
Cano García, Elena Didàctica i Organització Educativa Avaluació educativaCompetènciesQualitat de l’educació
Cantero Serena, Francisco J. Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Anàlisi de la parla / Fonètica aplicadaAnàlisi del discurs i la comunicació oralModels d’intervenció en didàctica de la llengua
Castells Gómez, Núria Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Intervenció psicopedagògicaAprenentatge lectura i comprensió lectoraLectura i escriptura per aprendre
Codina Mata, Nuria Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Gestió del temps, oci i temps lliure, benestar i malestarActivitats d’oci i activitats físico-deportivesAplicacions dels processos psicosocials
Coll Salvador, César Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Interacció, comunicació i discurs en contextos educatiusTIC, aprenentatge i educació en el marc de la cultura digitalLa personalització de l’aprenentatge i el sentit de l’educació escolar
Colomina Álvarez, Rosa Maria Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Comunicació en contextos educatiusAprenentatge i ensenyament virtualsDesenvolupament curricular
Crous Parcerisas, Gemma Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Protecció a la infànciaJoves extutelatsParticipació infantil
Daza Perez, Lidia Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Sistema educatiu, formació docent i societat del coneixementEquitat, benestar i inclusióEntorns d’aprenentatge, potenciats per la tecnologiaContextos d’aprenentatge i educació
Devís Herraiz, Maria Amparo Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Anàlisi acústica de l’entonació de l’espanyol i de l’italià com a L1Análisi acústica de l’entonació de l’espanyol parlat per italians, i de l’entonació de l’italià parlat per espanyolsAnalisi acústica de l’entonació de (des)cortesia de l’espanyol coloquial i del català, amb aplicacions didàctiques per ELE i per a català com a llengua estrangera
Donoso-Vázquez, Trinidad Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Disseny i elaboració de programes per erradicar les violències de gènereViolències de gènere 2.0Perspectiva de gènere a l’educació Superior
Engel Rocamora, Anna Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Les tecnologies de la información i la comunicación digitals per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatgeLa personalització de l’aprenentatge i el sentit de l’educació escolarActivitat conjunta i influencia educativa
Escofet Roig, Anna Teoria i Història de l’Educació Educació superior i innovacióEntorns educatius mediats per tecnologies digitalsAprenentatge servei i educació superior
Esparza Pages, Mireia Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica Aprenentatge Servei UniversitariSostenibilització curricular
Esteban Bara, Francisco Teoria i Història de l’Educació Filosofia de l’educacióEducació superiorEducació del caràcter
Figuera Gazo, Pilar Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Transicions educatives i laboralsOrientació i inserció laboral
Folgueiras Bertomeu, Pilar Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Participació i ciutadaniaMetodologies de recerca social i educativaAprenentatge i servei
Font Moll, Vicenç Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Formació del professorat de matemàtiquesAnàlisi didàctic de processos d’instruccióEnfocament onto-semiótic de la cognició i instrucció matemàtica
Font Rotchés, Dolors Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Pronúncia i entonacióLocució i lectura en veu altaEnsenyament-aprenentatge llengua oral
Forés Miravalles, Anna Didàctica i Organització Educativa NeuroeducacióResiliènciaTecnologies
Freixa Niella, Montserrat Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Transicions acadèmiques a la universitat: grau i màstersDiàleg interreligiósMenors no acompanyats
Fuentes Peláez, Núria Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Protecció a la infància: promoció, participació i intervencióParentalitat positivaEducació i suport grupal: disseny, implementació i avaluació fent ús de la investigació acció
Fuertes Alpiste, Marc Teoria i Història de l’Educació Alfabetitzacions i pràctiques digitalsNarratives digitals personals i transmèdiaTecnologies digitals per a processos d’ensenyament i aprenentatge
Galván Fernández, Cristina Teoria i Història de l’Educació Aprenentatge col·laboratiuAprenentatges virtuals en la societat digital: disseny i avaluacióAlfabetització digital
Garcia Farrero, Jordi Teoria i Història de l’Educació Pensament pedagògic contemporaniHistòria de pedagogia catalanaHistòria de l’educació
García-Milà Palaudarias, Mercè Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Argumentar per aprendre i aprendre a argumentar en educació secundàriaDialogicitat i aprenentatge en les aulesRepresentacions externes i aprenentatges escolars
Gijón Casares, Mónica Teoria i Història de l’Educació Educació en valors, aprenentatge servei i educació per la ciutadania.Relacions educatives, acompanyament educatiu i pedagogies de la relació.Pedagogia i inclusió social en contextos de prostitució i trata d’èssers humans.
Giménez Rodríguez, Joaquín Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Formació del professorat. Avaluació. CompetènciesEducació matemàtica. Didàctica de l’aritmètica, àlgebra i geometriaEnsenyament a distància. Competència digital. Diversitat i matemàtiques
Gómez Serra, Miquel Teoria i Història de l’Educació Factors d’exclusió i inclusió social i educativaParticipació, educació i construcció de la ciutadaniaDesenvolupament comunitari i educació
González Motos, Sheila Ciència Política Desigualtat educativa
Segregació escolar
Professorat
Gracia García, Marta Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Tecnologia i competència comunicativaAtenció primerenca i famíliesFormació inicial dels mestres
Grané i Oró, Mariona Didàctica i Organització Educativa
Disseny i avaluació d’eines i entorns interactius orientats a l’aprenentatge
Mediació digital parental
Tendències emergents en tecnologies aplicades a l’educació
Gustems Carnicer, Josep Didàctiques Aplicades Dimensions simbòliques de l’experiència musicalEducació musicalBenestar i formació de mestres
Jacovkis Halperin, Judith Didàctica i Organització Educativa Desigualtats sociodigitlesPolítiques educativesTrajectòries educatives
Imbernón Muñoz, Francesc Didàctica i Organització Educativa FormacióMetodologiaDidàctica
Jarque Fernández, Sonia Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Avaluació i atenció educativa a l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)Inclusió educativa i formació a mestresEducació emocional i resiliència en infants i adolescents
Jiménez Valverde, Gregorio Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Gamificació EducativaAvaluació FormativaFormació del Professorat
Llanes Ordóñez, Juan Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Educació superiorOrientació i inserció professionalFormació en competències
Lleixà Arribas, Teresa Didàctiques Aplicades Educació física a l’ensenyament primari i secundariFormació del professorat d’educació físicaEducació física inclusiva
Llena Berñe, Asunción Teoria i Història de l’Educació L’acompanyament socioeducatiu en situacions de vulnerabilitat social amb perspectiva comunitariaParticipació adolescència i joventut
López Cassà, Èlia Didàctica i Organització Educativa Educació emocionalCompetències emocionalsBenestar emocional
Lorenzo Ramírez, Nuria Didàctica i Organització Educativa Disseny i desenvolupament del curriculumInfància i acompanyament en processos d’ensenyament-aprenentatgeFormació i desenvolupament professional de mestres
Luna González, Esther Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Aprenentatge serveiConvivència i cohesió social
Martín García, Xus Teoria i Història de l’Educació Educació en valorsAprenentatge serveiAdolescents en risc d’exclusió
Martín Piñol, Carolina Didàctiques Aplicades Didàctica del patrimoni artísticAprenentatges en entorns digitalsMaterial didàctic per a l’educació
Massot Lafón, Maria Inés Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació InterculturalitatMigracionsParticipació
Mateos Inchaurrondo, Ainoa Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Promoció i protecció a la infànciaParentalitat positivaPrevenció de la violència de gènere en l’adolescència
Medina Moya, José Luis Didàctica i Organització Educativa Educació superior i formació del professoratEpistemologia pedagògicaRecerca qualitativa en educació superior
Mentado Labao, Trinidad Didàctica i Organització Educativa Organització i gestió d’institucionsFunció directiva, lideratge i comunicacióGestió de l’aula
Miño Puigcercós, Raquel Didàctica i Organització Educativa Aprenentatge dels joves a través de contextosTransformació educativa a l’educació secundàriaAlfabetització digital crítica
Montané López, Alejandra Didàctica i Organització Educativa Educació SuperiorFormació professoratPolítiques  i justícia en l’educació
Novella Cámara, Ana Teoria i Història de l’Educació Ciutat educadoraParticipació d’infants i joves en els àmbits d’educació
Obiols Suari, Núria Teoria i Història de l’Educació Ficció i infànciaEducació no formal i artTeoria de l’educació
Oller Badenas, Judith Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Personalització de l’aprenentatgeContinuïtats educatives entre contextos escolars i no escolarsInclusió educativa
Onrubia Goñi, Javier Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Aprenentatge i ensenyament amb tecnologies digitalsFormació de mestresAssessorament per al canvi i la millora de la pràctica educativa
Oriola Requena, Salvador Didàctiques Aplicades Educació musical
Palou Julian, Berta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Acció tutorial i orientació educativaInterculturalitat i cohesió socialInnovació educativa
Palou Sangrà, Juli Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica La formació per a la competència plurilingüeLa literacitat: la construcció d’espais híbrids entre famílies i escolaEl pas dels estudis de grau a la professió docent: vies de continuïtat entre universitat i escola
Parcerisa Marmi, Lluis Didàctica i Organització Educativa Segregació, abandonament escolar prematur i desigualtats educatives i sociodigitalsPlataformes digitals, datificació de l’educació i treball docentGlobalització i política educativa
Payá Sánchez, Montserrat Teoria i Història de l’Educació Educació i valorsDona i inclusióFormació inicial del professorat
Pérez Escoda, Núria Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Educació emocionalOrientació personal i professionalInserció sociolaboral
Pestana Montesinos, José Vicente Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Gestió del temps, oci i temps lliure, benestar i malestarActivitats d’oci teatral i auto-expressióProcessos del si mateix, identitat i autorregulació
Puigdellívol Aguadé, Ignasi Didàctica i Organització Educativa Educació inclusivaSuport educatiuFormació i funcions del professorat
Pujolà Font, Joan-Tomàs Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Pràctica reflexiva en la formació de professorsTecnologies aplicades a l’ensenyament de llengüesLudificació
Reguant Alvarez, Mercedes Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Procés ensenyament-aprenentatgeEducació per competènciesAvaluació educativa
Rius Escudé, Agnès Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica Aplicacions didàctiques de la llengua oral des del punt de vista fònicAnàlisi acústica i melòdica de la parla espontàniaL’aprenentatge mòbil en la competència plurilingüe i el paisatge lingüístic
Rivera Vargas, Pablo Didàctica i Organització Educativa Educació comparadaInclusió i educació digitalPolítiques públiques en educació
Roca Cortés, Neus Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
Rochera Villach, Maria José Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació Personalització dels aprenentatgesAvaluació i feedback formatiu
Romeo Delgado, Marina Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Integració laboral de persones amb discapacitatCompetències transversals
Rubio Campillo, Xavier Didàctiques Aplicades Aprenantatge basat en videojocsHumanitats digitalsPatrimoni del conflicte
Sabando Rojas, Dorys Soledad Didàctica i Organització Educativa Educació inclusivaSuport educatiuFormació docent per a l’atenció a la diversitat
Sabariego Puig, Marta Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Educació interculturalAvaluació de programesMetodologies participatives
Sánchez Quintana, Núria Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de las Ciències Experimentals i la Matemàtica Educació plurilingüeDidàctica de les llengües i tecnologies de l’aprenentatgeFormació del professorat: el pas del grau a la professió i els processos d’inducció
Sánchez i Valero, Joan-Anton Didàctica i Organització Educativa Innovació docent a la universitatEntorns virtuals d’aprenentatgeTecnologies digitals a l’educació
Sandín Esteban, M. Paz todes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Joves, immigració i èxit escolarIndagació narrativa en l’ensenyament i l’aprenentatge
Santolaria Sierra, Fèlix Teoria i Història de l’Educació Història de l’educació socialEls codis socials. Anàlisi i història.Pensament pedagògic modern i contemporani
Serrat Antoní, Núria Didàctica i Organització Educativa Metodologies per a la creació d’experiències i entorns enriquits d’aprenentatge en educació formal i no formaFacilitació de processos d’aprenentatge basats en la co-creació i la interaccióFormació de formadors en entorns formals, no formals i organitzacionals
Suárez Vilagran, Maria del Mar Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de las Ciències Experimentals i la Matemàtica Didàctica de l’anglès com a llengua estrangera
multimodalitat a l’aprenentatge de llengüesAvaluació formativaDiferències individuals
Torrado Fonseca, Mercedes Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Transicions acadèmiques i laboralsEducació superiorMetodologia d’investigació social i educativa
Torregrosa Azor, Josep Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de las Ciències Experimentals i la Matemàtica Anàlisi melòdica i prosòdica de la parlaCoestructuració multisistèmica de llenguatge verbal, parallenguatge i kinèsicaEnsenyament i aprenentatge de la lectoescriptura en estats inicials d’aprenentatge
Trilla Bernet, Jaume Teoria i Història de l’Educació L’educació no formalProfessorat i temes socialment controvertitsLa pedagogia reaccionària
Valenzuela Garcia, Rafael Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Teoria de l’autodeterminacióMotivació i procrastinació en universitarisLleure i temps lliure
Vancea, Mihaela Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Educació i participació ciutadanaInclusió socioeducativa de grups vulnerablesCanvis socials i educació
Vidal Marti, Cristina Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Formació professoratAcció tutorial i orientació
Vila Baños, Ruth Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació Diàleg intercultural i interreligiósDissenys de mètodes mixts
Vilafranca Manguan, Isabel Teoria i Història de l’Educació  Història de l’educacióPensament pedagògic i social conemporaniFilosofia de l’educació
Vilanou Torrano, Conrad Teoria i Història de l’Educació Discursos i narratives pedagògiquesHistòria conceptual de l’educacióPedagogia hermenèutica
Wilson Daily, Ann Elizabeth Didàctiques Aplicades
Yepes Baldó, Montserrat Psicologia Social i Psicologia Quantitativa Integració laboral de persones amb discapacitatFormació de persones amb discapacitat intel·lectualDesenvolupament i avaluació de competències
PERSONAL INVESTIGADOR POST-DOCTORAL

Inamorato, Andreia (Ramon y Cajal) ainamorato.santos@ub.edu

PERSONAL DE TÈCNIC

Almagro Corral, Francesc (Tènic de recerca) falmagro@ub.edu

Exit mobile version