Institut de Recerca en Educació

REVISTA CATALANA DE PEDAGOGIA: CALL FOR PAPERS

DEADLINE 15 NOVEMBRE 2020

PRÀCTICUM I EDUCACIÓ

PUBLICACIÓ 2021

La Revista Catalana de Pedagogia (RCP) és una publicació semestral oberta i gratuïta de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

La RCP té com a objectius preferents esdevenir una plataforma de qualitat per a la difusió de la recerca i les experiències educatives i de formació, i promoure el debat i la reflexió educativa que hi aportin les persones professionals i/o investigadores.

En aquesta societat cada cop més canviant i innovadora, des de la pedagogia s’han de poder desplegar competències amb grans marges d’incertesa, compartint espai amb professions afins: educació social, treball social, mestres i/o tecnòlegs de l’educació, per exemple, entre altres.

Des d’aquesta aposta, convé combinar formació acadèmica i treball, on el Pràcticum és una de les matèries clau. Per part de l’alumnat, suposa l’aproximació més significativa i motivant a l’exercici professional a què s’aspira quan s’opta per cursar un determinat títol. Per part de les persones responsables dels programes formatius, se sap que en les Pràctiques és a on s’apliquen i desenvolupen de manera més completa i complexa les competències del grau. Per part de les organitzacions de pràctiques i les seves professionals, s’ofereix un context organitzatiu i un marc de requeriments professionals en el qual s’espera que l’alumnat apreciï la situació de demanda, reflexioni i faci front a l’activitat que se li planteja.

Des d’aquest plantejament, la Revista Catalana de Pedagogia us encoratja a enviar resultats, experiències, innovacions emergents i reflexions sobre el pràcticum i l’educació.

Els treballs acceptats per la revista es publicaran en una de les seccions següents: 

http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index

Exit mobile version