GiM has received funding for the Pandemics Project

GiM has been granted funding from AGAUR-Generalitat de Catalunya for the 2020 Pandemics Project titled “La sostenibilitat financera i ambiental del sistema de mobilitat en les grans àreas urbanes de Catalunya després de la Covid19”.
Principal investigator: Daniel Albalate.