Equip

TOC-TOC: xerrades divulgatives d’investigadors de la UB

 

Equip investigador

Eduardo Mateos Frías

Nom: Eduardo Mateos Frías

Departament: Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

Facultat: Biologia

Currículum
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (1992). Actualment, és responsable de recol·lecció i conservació de zoologia i professor associat del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona).
Les seves línies d’investigació se centren en la taxonomia, ecologia, filogènia i filogeografia d’invertebrats, especialment de la fauna edàfica, és a dir, del sòl. La seva activitat docent universitària es reparteix entre diverses matèries de la biologia animal, i imparteix assignatures de grau, postgrau i màster. Així mateix, ha impartit diversos cursos destinats a la divulgació de la biologia dels invertebrats terrestres i d’aigua dolça.

 

Resum de la sessió

La vida sota els nostres peus
El sòl és la llar d’una gran quantitat i diversitat d’organismes. Tots (microorganismes, protozous, plantes i animals) es relacionen en les complexes xarxes tròfiques del sòl (edàfiques). Els animals tenen un paper clau en aquestes xarxes i es poden agrupar en tres gremis principals: els «micropredadors», que són els més petits i controlen les comunitats de microorganismes; els «transformadors de la fullaraca», que fragmenten la matèria orgànica i en faciliten la descomposició; i els «enginyers de l’ecosistema», que són els animals més grans i col·laboren en el manteniment de les propietats físiques i químiques del sòl mitjançant les seves activitats mecàniques i químiques. La gran diversitat d’espècies i la redundància funcional dels organismes que habiten al sòl representen una assegurança que permet a l’ecosistema resistir les pertorbacions. Algunes espècies poden desaparèixer a conseqüència de la pertorbació, mentre que els supervivents poden mantenir la funcionalitat de tot el sistema.

Organitzat per

Amb el suport de

logo fecytaj. bcn
excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona. Unitat de Cultura Científica i Innovació
  • ucc@ub.edu
  • 934 035 412