Cursos de perfeccionament d’anglès per a PDI i PAS (fins a l’11 de setembre)

L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UB i la Unitat de Formació Corporativa organitzen dos cursos per perfeccionar el domini de la llengua anglesa. Tots dos s’ofereixen en modalitat virtual i tenen una durada de 25 hores.

La inscripció a aquests cursos (que serà per ordre de matrícula) finalitza l’11 de setembre.