Recursos per millorar la pronúncia

La selecció de recursos destinats a millorar la pronúncia ha estat actualitzada. S’hi han afegit dos recursos nous (BBC learning English: pronunciation i Free English pronunciation lessons) i s’han suprimit els que, comparativament, tenien menys qualitat. Ara, els recursos de pronúncia del Lecturelab són cinc: tres contenen vídeos explicatius amb exercicis i els altres dos són eines per convertir text en veu.