Legacy Conference' 22

TAULA 14: El llegat de la fraternitat universal. Canvi i continuïtat en el moviment esperantista

Coordinador: 

Javier Alcalde (jalcaldevi@uoc.edu)
Universitat Oberta de Catalunya.

Enguany es compleixen 135 anys de la publicació de la primera gramàtica de l’esperanto, un idioma destinat a facilitar la comunicació entre les persones i entre els pobles. Desafi ant els mals auguris, va sobreviure guerres i persecucions, i ha arribat als nostres dies. És moment de fer balanç del moviment social creat al voltant d’aquesta llengua internacional. Què sabem del moviment esperantista? Quin abast ha tingut? Quins han estat els seus aliats? I els seus oponents? Quina relació ha tingut amb les diferents ideologies i amb altres moviments socials?


Ens interessen recerques situades en diferents moments històrics per poder examinar què ha canviat i què s’ha mantingut constant en el seu conjunt. Essent un fenomen transversal i interdisciplinar, són benvingudes contribucions des de la història intel·lectual i de les idees, la història social i la història del moviment obrer, així com d’altres disciplines de les ciències socials, com la sociologia o l’antropologia.

MATÍ (sis ponents)

 

1. La implantación del esperanto entre las élites culturales de Teruel

José Serafín Aldecoa Calvo
Universidad de Zaragoza
jsaldecoa@hotmail.com

 

2. Manuel Maynar Bárnolas: Esperantisto en Zaragozo de la 20-a jarcento

Héctor Vicente Sánchez
Universidad de Zaragoza
497508@unizar.es

 

3. La diversidad del movimiento esperantista en España hasta la Guerra Civil

Roberto Garvía Soto
Universidad Carlos III de Madrid
garvia@clio.uc3m.es

 

4. Esperanto and Nationalism in the Iberian Peninsula: Spain, Catalonia, and Portugal

Pilar Requejo de Lamo
University of St. Andrews
prdl@st-andrews.ac.uk

 

5. Anacionalismo, esperanto y plasmación de ideales: De los niños austriacos tras la gran guerra

Eric Macpherson Bailon
Universidad Carlos III de Madrid
100428558@alumnos.uc3m.es

 

6. Esperantistes internacionals a la guerra d’Espanya

Javier Alcalde Villacampa
Universitat Oberta de Catalunya
jalcaldevi@uoc.edu

 

TARDA (sis ponents)

 

7. Esperanto and Rotary: the history of RADE

Davide Astori
University of Parma
davide.astori@unipr.it

 

8. Esperanto, Education, and Freemasonry: the case of Mario Dazzini

Nicola Reggiani
University of Parma
nicola.reggiani@unipr.it

 

9. Esperanto and Bahá’í Faith: the case of Bausani

Anna Mazza
University of Parma
anna.mazza3@studenti.unipr.it

 

10. Angelo Filippetti, Esperanto and Socialism

Giovanni Di Stefano
I.C. Salvo D’Acquisto, Parma (PR)
vannidistef@gmail.com

 

11. Esperanto and Fascism: the case ‘Radio Roma’

Matteo Cloriti
University of Parma
matteo.cloriti@studenti.unipr.it

 

12. Conquering distances: from Brazilian localities to Esperanto round the clock

Manuela Burghelea
University of St Andrews
mb441@st-andrews.ac.uk