Legacy Conference' 22

TAULA 9-B: Els llegats culturals del turisme a la història: un patrimoni per tenir en compte

DIA 20

AULA / ROOM 213 | 18 – 20 h

COORDINACIÓ:

Antoni Vives Riera ( tonivives@ub.edu )
Universitat de Barcelona

La relació entre turisme i cultura ha estat vista tradicionalment com una cosa negativa. D’una banda, s’ha entès el turisme com una pràctica d’homogeneïtzació cultural que ha contribuït a la desaparició de cultures locals. Per l’altra, s’ha vist com un dispositiu de mercantilització de la cultura que l’ha banalitzat i buidat de contingut. En la present taula assumim la creativitat cultural del turisme i defensem la confi guració històrica de cultures turístiques en el marc de les que s’han pogut desenvolupar identitats locals, regionals o nacionals. Aquesta cultura ha deixat un llegat i un patrimoni que el tradicional menysprear elitista al turisme ha impedit valorar en la seva justa mesura. Des d’una perspectiva transdisciplinar, en la present taula ens interessa debatre i comparar coneixements sobre l’aparició al llarg dels segles XIX i XX de diferents  anifestacions culturals que poden ser valorades com a patrimoni turístic: literatures, arquitectures, pintures, cinematografi es, arts gràfi ques, música, espectacles escènics i estètiques originades a partir de la pràctica turística i les experiències que comporta.

Comunicacions

5. Memorias veraneantes y arquitecturas en ruina: Ficciones y resignificaciones del espacio de la Ciudad Residencial de Perlora.
Paula Leu Fernández Álvarez. Ins. de Filosofía, CESIC

 

6. Mallorca moderna i tropical. La sala de festes Tito’s i l’arribada de la renovació arquitectònica a la dècada de 1950.
María Sebastián Sebastián. Univ. Illes Balears

 

7. La construcción de la nación a través del destino turístico: el caso del Monumento de los Desnudos de Tarragona.
Carlota Vidal Sánchez. UB

 

8. De la importància de la cultura a la banalització del turisme massiu de sol i platja. Un possible canvi de cicle de l’activitat turística a les Illes Balears.
Lourdes Melis Gomila. Univ. Illes Balears