català
sigla
LF
desenvolupament
Llei de fundacions
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Ley de Fundaciones.
castellà
sigla
LF
desarrollo
Ley de Fundaciones
categoría
nombre femenino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 13-9-2022