Tipus de patrons

 • Genèric + Específic

  El nom que designa el tipus d’unitat va seguit d’una estructura específica que la distingeix. La part específica és única, no apareix en cap altra denominació. Per exemple: Àrea de Suport a la Recerca, Departament de Psicologia Bàsica, etc.

 • Genèric + Patró

  El nom que designa el tipus d’unitat va seguit d’una estructura específica que la distingeix. La part específica és previsible i coincideix amb el patró d’una altra unitat. Per exemple: Direcció de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Secretaria d’Estudiants i Docència de Física, etc.

 • Genèric + Específic de patró

  El nom que designa el tipus d’unitat va seguit d’una estructura específica que la distingeix. La part específica és previsible i coincideix amb una part del patró d’una altra unitat. Per exemple: Centre de Belles Arts, Oficina de Gestió Departamental de Química Orgànica, etc.

 • Ø

  En l’estructura d’aquestes denominacions no hi ha genèric. Per exemple: Gestió de la Recerca, Protecció Radiològica, etc.
Darrera actualització: 22-11-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Tipus de patrons» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1646> [consulta: 2 juny 2023].
Pujar al principi de la pàgina