Webs i blogs

L’objectiu principal del text és comunicar amb èxit un determinat missatge. Per això, a continuació us oferim algunes pautes que us poden ajudar a assolir-ho amb més garanties. Com a criteris generals tingueu en compte els punts següents:

  • Estructureu la informació d’una manera lògica mitjançant una bona progressió de les idees que voleu transmetre.

  • Feu els paràgrafs curts i ben connectats entre si.

  • Feu les frases curtes i ben estructurades. Eviteu les subordinacions i els incisos innecessaris.

  • Aprofiteu els recursos gràfics (llistes numerades i amb vinyetes) per estructurar el text.

  • Rellegiu el que heu escrit (o feu que algú altre ho llegeixi) per assegurar-vos que l’objectiu comunicatiu s’assoleix sense problemes.

  • Feu servir els recursos lingüístics a l’abast perquè el text sigui correcte i s’adeqüi als criteris generals de la Universitat de Barcelona.
Més informació
«El bloc» [en línia]. A: Argumenta. Bellaterra; Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües; Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia, 2006. <http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_12/sot_2_01.html> [Consulta: 16 maig 2017].

«Redactar webs» [en línia]. A: Argumenta. Bellaterra; Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües; Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia, 2006. <http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_04/tot_t04.html> [Consulta: 16 maig 2017].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 9-11-2021
Citació recomanada:
«Webs i blogs» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1566> [consulta: 28 novembre 2023].