Estructures lingüístiques

Amb l’objectiu que el nomenclàtor de la Universitat de Barcelona segueixi unes regles de denominació clares, precises, funcionals, transparents i coherents, s’estableixen una sèrie de patrons lingüístics de caràcter orientatiu per facilitar la construcció dels noms de les unitats orgàniques. Cal tenir en compte que únicament es tipifiquen patrons majoritaris aplicables a denominacions semblants —de manera que no totes les denominacions orgàniques de la Universitat es poden reduir a aquesta tipologia d’estructures.

La informació es presenta en quadres. Cada quadre conté tres tipus d’informació diferents: a) els tipus de patrons, b) les estructures lingüístiques, i c) els exemples.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 23-5-2022
Citació recomanada:
«Unitats organitzatives: estructures lingüístiques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1641> [consulta: 2 juny 2023].