kilo- o quilo-

Malgrat que les dues formes prefixades són correctes, és preferible utilitzar kilo- i no pas quilo-, per coherència amb el símbol corresponent (k) i per facilitar la internacionalització.

Exemple adequatL’ascensió al Teide s’inicia passat el kilòmetre 40.

Exemple inadequatL’ascensió al Teide s’inicia passat el quilòmetre 40.


Exemple adequatEn el sistema internacional es mesura amb kilograms per metre cúbic.

Exemple inadequatEn el sistema internacional es mesura amb quilograms per metre cúbic.


Aquest criteri s’aplica a les unitats següents:

Unitat
Símbol
kilobit (quilobit)
kilobyte (quilobyte)
kilocaloria (quilocaloria)
kilogram (quilogram)
kilogràmetre (quilogràmetre)
kilohertz (quilohertz)
kilojoule (quilojoule)
kilolitre (quilolitre)
kilòmetre (quilòmetre)
kilopond (quilopond)
kilotona (quilotona)
kilovolt (quilovolt)
kilovoltampere (quilovoltampere)
kilowatt (quilowatt)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-1-2019
Citació recomanada:
«Formes preferents: kilo- o quilo-» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1788> [consulta: 23 juliol 2024].