Casos particulars

En les indicacions horàries fetes amb xifres es recomana fer servir dos grups de xifres separats per dos punts per indicar les hores i els minuts. No s’hi ha d’afegir ni el mot hores ni el símbol h.

  • Dilluns, 18 de febrer, a les 12:45.

  • Horari: de 9:00 a 14:00

Els números de documents d’identificació de persones o entitats (NIUB, DNI, NIE, CIF, passaport, etc.) s’escriuen seguits, sense cap tipus de separació.

  • DNI: 68455110G

  • Passaport: NFU355334T

Per facilitar la lectura dels números de telèfon, és convenient separar-ne les xifres en grups de tres.

  • Podeu trucar al telèfon 934 021 100.

  • Més informació: 555 345 555

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-2-2023
Citació recomanada:
«Nombres: casos particulars» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2079> [consulta: 10 desembre 2023].