L’emissor

L’emissor és la persona que envia el missatge. S’identifica per mitjà de:

 • L’adreça electrònica, personal o genèrica, que es vincula amb la identificació clara de l’emissor.

  Exemple adequatJoana Alberni <jalberni@ub.edu>
  Vicerectorat de Recerca <vr.recerca@ub.edu>


 • La informació que figura al capdavall del missatge, a tall de signatura.

  Exemple adequatErnest Saperas
  Responsable de programes d’integració

  Servei d’Atenció a l’Estudiant
  Universitat de Barcelona

  Adolf Florensa, 8
  08028 Barcelona
  933 556 000
  ub.edu/sae

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-1-2023
Citació recomanada:
«Correus electrònics: l’emissor» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2772> [consulta: 10 desembre 2023].