L’assumpte

L’assumpte, que s’escriu amb majúscula inicial, ha de descriure de manera breu, clara i precisa l’objecte del missatge. Permet fer-se una idea ràpida del contingut, i de la importància i la urgència del correu. Per això, és important triar bé les paraules que es fan servir i evitar assumptes massa genèrics o imprecisos, que no permeten distingir un correu d’un altre.

Exemple adequatActa del Consell de Govern del 14 de març

Exemple inadequatActa

Exemple inadequatActa del Consell de Govern extraordinari de dimecres sobre el Pla d’estructures i les activitats que en deriven


L’assumpte és un referent immediat per a les persones que gestionen grans volums de missatges, i és molt útil per fer cerques i localitzar informacions. Per això, aquest camp no es pot deixar en blanc. Igualment, convé evitar enviar missatges amb assumpte però sense contingut, perquè poden generar falses expectatives.

En el cas de respondre a un correu, és important mantenir el mateix assumpte a fi que tots els missatges vinculats amb un mateix tema es mantinguin en un mateix fil de discussió. Si es vol canviar la temàtica de la conversa, convé no respondre directament al mateix correu sinó crear un missatge nou amb un assumpte diferent.

Els clients de correu anteposen automàticament a l’assumpte els prefixos estàndard Re (respon o respon a tothom) i Fwd (reenvia), que donen compte del tipus de relació del missatge amb el correu original.

Exemple adequatActa del Consell de Govern del 14 de març
Re: Acta del Consell de Govern del 14 de març [per a les respostes]
Fwd: Acta del Consell de Govern del 14 de març [per als reenviaments]


Poden funcionar com a prefixos mots com ara urgent, important o atenció, que serveixen per destacar un correu de la resta. Amb aquests indicadors s’apel·la directament a l’atenció del lector i, per tant, cal usar-los amb molta moderació i únicament quan sigui estrictament necessari. Altrament, resulten estèrils i perden la seva funció.

Exemple adequatImportant: canvi d’hora de la reunió del tribunal d’oposició

Exemple adequatUrgent: tancament dels laboratoris per risc d’agents biològics

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 21-11-2023
Citació recomanada:
«Correus electrònics: l’assumpte» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2775> [consulta: 3 desembre 2023].