El destinatari

El destinatari és la persona a qui s’adreça el missatge. Quan hi ha diversos destinataris, els clients de correu solen introduir automàticament les adreces electròniques separades amb comes o punts i comes.

Convé assegurar-se que el correu s’envia al destinatari correcte i, en cas que s’enviï a diverses persones, és important que figurin en el camp que correspon segons com s’espera que actuïn.

 • Destinataris principals. Figuren en el camp Per a i són visibles.

  Exemple adequatPer a: Joana Alberni <jalberni@ub.edu>, Joaquim Miralles <jmiralles@ub.edu>


 • Destinataris secundaris. Reben el correu a l’efecte de tenir-ne coneixement, i poden constar com a visibles o ocults per als altres destinataris.

  • En general, es posen en còpia (CC) els destinataris secundaris que han d’estar al cas del missatge i que han de ser visibles per als destinataris principals.

   Exemple adequatCC: Enriqueta Farinera <efarinera@ub.edu>


  • En canvi, es posen en còpia oculta (CCO) els destinataris secundaris que han d’estar al cas del missatge, però sense que els destinataris principals ho sàpiguen.

   Exemple adequatCCO: Anton Vilalta <avilalta@ub.edu>


   La còpia oculta també s’utilitza en missatges que s’envien a un col·lectiu, per no divulgar les adreces entre les persones destinatàries, preservar la confidencialitat i evitar pràctiques de correu brossa o similars.


En relació amb els destinataris, és interessant conèixer les diverses opcions de resposta que acostumen a tenir els clients de correu i que solen quedar reflectides automàticament en l’assumpte dels missatges.

 • Respon. Serveix per donar resposta únicament a la persona que ha enviat el correu. Els altres destinataris que hi pugui haver no la reben.

 • Respon a tothom. Serveix per donar resposta a tots els destinataris no ocults que hi pugui haver en un correu.

 • Reenvia. Permet reenviar un missatge a un altre destinatari. S’utilitza per informar una tercera persona o per fer una consulta relacionada amb el missatge a algú altre. Si no s’hi fan canvis, el receptor veu el missatge intacte, amb el dia i l’hora del missatge original, l’emissor, els destinataris i el contingut.


Més enllà d’aquestes consideracions, és important fer una bona pràctica del correu electrònic per utilitzar-lo de manera respectuosa amb la privacitat de les persones:

 • No s’han de reenviar missatges privats a altres persones sense el permís del primer emissor, atès que això vulnera el dret a la confidencialitat.

 • No s’han d’incloure terceres persones en una resposta d’un missatge que en citi d’anteriors sense comentar-ho amb el primer interlocutor.

 • Abans de contestar a diverses persones, cal considerar la conveniència d’enviar la resposta només al remitent.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-5-2021
Citació recomanada:
«Correus electrònics: el destinatari» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2776> [consulta: 3 desembre 2023].