Post scriptum

El post scriptum (que vol dir ‘després de l’escrit’) és un apartat opcional que conté informació addicional no rellevant. Se situa després de la identificació de l’emissor i abans de la signatura automàtica. S’introdueix amb la sigla PS seguida preferentment de punt.

Exemple adequatCordialment,

Maria

PS. Queden exclosos de la modalitat d’avaluació única els alumnes matriculats en l’assignatura Biologia II.

Maria Àvila Torras
Administradora de centre

--
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona

Diagonal, 643
08028 Barcelona
933 556 000
ub.edu/biologia


En els correus electrònics no es fa servir la sigla PD (postdata), perquè la data no es consigna al peu de l’escrit, sinó que apareix per defecte entre les dades de l’encapçalament quan es rep el missatge.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-1-2023
Citació recomanada:
«Post scriptum» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3055> [consulta: 4 desembre 2023].