Referència bibliogràfica

La referència bibliogràfica és el conjunt d’elements que descriuen un document i en permeten la identificació i la localització. Algunes d’aquestes dades són necessàries i imprescindibles; d’altres són opcionals i complementàries. Com més informació s’inclou més exhaustiva és la referència.

Les referències bibliogràfiques apareixen generalment en forma de llista al final d’un text o part d’un document (per exemple, al final d’un capítol), ordenades alfabèticament, temàticament o numèricament. No obstant això, també poden aparèixer com a notes a peu de pàgina.

La presentació i ordenació de les referències bibliogràfiques pot variar segons els criteris, recomanacions o normatives adoptats, però és important que el conjunt sigui coherent i homogeni dins d’un mateix document.
Més informació
Com citar i gestionar la bibliografia [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Biblioteca. <https://crai.ub.edu/es/node/4248> [consulta: 10 desembre 2020].

Com citar documents [en línia]. Girona: Universitat de Girona. Biblioteca, 2002. <https://biblioteca.udg.edu/ca/aprenentatge/com-citar-documents?language_content_entity=ca> [consulta: 10 desembre 2020].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 6-5-2021
Citació recomanada:
«Referència bibliogràfica» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=339> [consulta: 3 desembre 2023].