Col·laboradors

GUIA RÀPIDA DEL CUB

Qüestions gràfiques
Fitxa 1. Apostrofació
Fitxa 2. Guions llargs
Fitxa 3. Cometes
Fitxa 4. Tipus de lletra

Qüestions d’estil
Fitxa 5. Ús no sexista del llenguatge
Fitxa 6. Arcaismes
Fitxa 7. Passat perifràstic
Fitxa 8. Preferència per la veu activa

Qüestions de convencions
Fitxa 9. Criteris de traducció
Fitxa 10. Els nombres
Fitxa 11. Majúscules i minúscules

Qüestions gramaticals
Qüestions de morfosintaxi
Fitxa 12. Formació de plurals
Fitxa 13. Concordança de gènere dins el sintagma nominal
Fitxa 14. El pronom es davant d’un verb començat pel so [s]
Fitxa 15. Combinacions de pronoms febles
Fitxa 16. L’article davant de noms de lloc no catalans
Fitxa 17. Possessius: possessius redundants
Fitxa 18. Infinitiu
540. Infinitiu amb valor temporal
955. De davant d’infinitiu

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 6-3-2023
Citació recomanada:
«Col·laboradors» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3613> [consulta: 6 desembre 2023].