Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

La Llull DB és d'accés obert; per consultar-la només cal donar-s'hi d'alta. The Llull DB is open access; to consult it you only need to register.

Bibliografia lul·liana

Lullian bibliography

Llull, ORL I [1906].
Bru 36.1.
with ORL

Ramon Llull
Obres de Ramon Lull. Doctrina pueril, Libre del Orde de Cavalleria, Libre de Clerecia, Art de Confessió, ed. M. Obrador y Bennassar I (Palma de Mallorca, 1906; facs. a Palma: Miquel Font, 1986), xli + 475 pp.

N'hi ha una edició de bibliòfil del mateix any, amb diferències de contingut: Obres doctrinals [1906]

Altres versions: Other versions:
Versió digital d'Internet Archive

Ressenyes o referències: Reviews or references:
EL 26 (1986), 269, 273.
Soler i Llopart, Cinc edicions [1987], 574
Llull, Cavalleria [1988], 137-149
ATCA 7/8 (1988-9), 563


Conté edicions de:Contains editions of:

Cerca aquesta obra al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya Search this work in the Union Catalogue of the Universities of Catalonia
Cerca aquesta obra al catàleg de la Universitat de les Illes Balears Search this work in the Catalogue of the University of the Balearic Islands
Cerca aquesta obra al catàleg de la Universitat de Freiburg Search this work in the Catalogue of the University of Freiburg