Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

La Llull DB és d'accés obert; per consultar-la només cal donar-s'hi d'alta. The Llull DB is open access; to consult it you only need to register.

Bibliografia lul·liana

Lullian bibliography

Llull, ORL II-VIII [1906-1914].
Bru 36.2.
UB-LB (fot. bib.), vol. II, pp. v-xxi
with ORL

Ramon Llull
Obres de Ramon Lull. Libre de contemplació en Déu. Toms I-VII, ed. Miquel Ferrà, Salvador Galmés iand M. Obrador y Bennassar II-VIII (Palma de Mallorca, 1906-1914; Palma: Miquel Font, 1987-1989), xlv + 381 pp.

Altres versions: Other versions:
Volum V, pp. v-ix i volum VIII, pp. vii-viii reproduïts a Galmés, Lul·lisme [1997]
Versió digital d'Internet Archive (vol. II)
Versió digital d'Internet Archive (vol. III)
Versió digital d'Internet Archive (vol. IV)
Versió digital d'Internet Archive (vol. V)
Versió digital d'Internet Archive (vol. VI)
Versió digital d'Internet Archive (vol. VII)
Versió digital d'Internet Archive (vol. VIII)


Ressenyes o referències: Reviews or references:
EL 27 (1987), 253

Conté edicions de:Contains editions of:

Cerca aquesta obra al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya Search this work in the Union Catalogue of the Universities of Catalonia
Cerca aquesta obra al catàleg de la Universitat de les Illes Balears Search this work in the Catalogue of the University of the Balearic Islands
Cerca aquesta obra al catàleg de la Universitat de Freiburg Search this work in the Catalogue of the University of Freiburg