Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.
Access to Llull DB is restricted to registered users, except for the bibliography section.
Sorry for the inconvenience.

Bibliografia lul·liana

Lullian bibliography

Colomer, Informàtica 2 [1979].
Sal 306.
UB-LB (fot. bib.)
EL XXIII

Eusebi Colomer
"De Ramon Llull a la moderna informàtica"
EL 23 (1979), pp. 113-135.

Altres versions: Other versions:
És una versió modificada de:
Colomer, Informática 1 [1979]
Reproduït, amb modificacions a:
Colomer, Informàtica 3 [1983, oct.] i Colomer, Pensament 2 [1997],85-112
Versió electrònica a la Biblioteca Digital de les Illes Balears


Ressenyes o referències: Reviews or references:
ATCA 1 (1982), 360


Cerca aquesta obra al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya Search this work in the Union Catalogue of the Universities of Catalonia
Cerca aquesta obra al catàleg de la Universitat de les Illes Balears Search this work in the Catalogue of the University of the Balearic Islands
Cerca aquesta obra al catàleg de la Universitat de Freiburg Search this work in the Catalogue of the University of Freiburg