Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

La Llull DB és d'accés obert; per consultar-la només cal donar-s'hi d'alta. The Llull DB is open access; to consult it you only need to register.

Bibliografia lul·liana

Lullian bibliography

Llull, NEORL XIV, XVII [2015, 2020].
UB-LB

Ramon Llull
Llibre de contemplació en Déu. Volum I: llibres I-II. Volum II: llibre III (1), ed. Antoni I. Alomar, Montserrat Lluch, Aina Sitjes iand Albert Soler "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" XIV, XVII (Palma, 2015, 2020), lix + 432 pp.; 307 pp.

Ressenyes o referències: Reviews or references:
Rubio, SL 57 (2017), 120-1, 162-4
Saiz, Mot So Razo 21 (2022), 70-72 (vol. I-II)


Conté edicions de:Contains editions of:

Cerca aquesta obra al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya Search this work in the Union Catalogue of the Universities of Catalonia
Cerca aquesta obra al catàleg de la Universitat de les Illes Balears Search this work in the Catalogue of the University of the Balearic Islands
Cerca aquesta obra al catàleg de la Universitat de Freiburg Search this work in the Catalogue of the University of Freiburg