Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

La Llull DB és d'accés obert; per consultar-la només cal donar-s'hi d'alta. The Llull DB is open access; to consult it you only need to register.

Bibliografia lul·liana

Lullian bibliography

Clausura [2018].
UB-LB


Actes del Congrés de Clausura de l'Any Llull. «Ramon Llull, pensador i escriptor». Barcelona, 17-18 de novembre de 2016, ed. Lola Badia, Joan Santanach i Suñol iand Albert Soler i Llopart "Col·lecció Blaquerna" 13 (Barcelona / Palma: Universitat de Barcelona / Universitat de les Illes Balears, 2018), 521 pp.

Vegeu els resums de les ponències

Altres versions: Other versions:
Conté:
Domínguez, ActVig [2018]
Badia, Edats [2018]
Aragüés Aldaz, Perfiles cuentística [2018]
Pistolesi, Ricerca autore [2018]
Ruiz Simon, Contemplativa [2018]
Santanach i Suñol, Contemplació [2018]
Sari, Nomi [2018]
Tenge-Wolf, Theology [2018]
Alomar i Canyelles, Scripta [2018]
Amengual i Vicens, Botànica [2018]
Beattie, Orthodoxy [2018]
Boss, Virginity [2018]
Colomba i Compagno, Paratesti [2018]
Fernàndez Clot, Electuari [2018]
Fiorentino, Method [2018]
Gadea, Joglaria [2018]
González Fernández, Ultramar [2018]
Teleanu, Mariale [2018]
Tous Prieto, Amatius [2018]Cerca aquesta obra al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya Search this work in the Union Catalogue of the Universities of Catalonia
Cerca aquesta obra al catàleg de la Universitat de les Illes Balears Search this work in the Catalogue of the University of the Balearic Islands
Cerca aquesta obra al catàleg de la Universitat de Freiburg Search this work in the Catalogue of the University of Freiburg