Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

La Llull DB és d'accés obert; per consultar-la només cal donar-s'hi d'alta. The Llull DB is open access; to consult it you only need to register.

Bibliografia lul·liana 9.203 fitxes

Lullian Bibliography 9.203 records

Bibliografies de Studia LullianaBibliographies from Studia Lulliana | IncunablesIncunabula | Torna a la pantalla de cercaBack to the search page

Bibliografia de Estudios Lulianos

Bibliographies from Estudios Lulianos

Bibliografia de Studia Lulliana

Bibliographies from Studia Lulliana