Francesc Daumal i Domènech

Doctor en arquitectura (1985) amb una tesi sobre acústica (cum laude), és des de 1992 Catedràtic de Condicionaments i Serveis de l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), on imparteix docència en las àrees de Condicionament Artificial i d’Arquitectura Acústica, a segon i tercer cicle. És professor d’Acústica i Electroacústica de Sales al Màster Universitari de Tecnologia Arquitectònica de la UPC. Participa en Tribunals de PFC i en la docència en les titulacions de Paisatgisme i de Graduat Superior en Disseny de l’ETSAB, així com en doctorats, màsters i cursos d’especialització de diverses escoles tècniques superiors d’arquitectura, i d’escoles tècniques i col·legis professionals d’Espanya. Ha estat president, vicepresident i secretari de la CSAPDIU (Comissió de Selecció i Avaluació de Professors i Investigadors de la UPC). Com a arquitecte, ha realitzat des de 1976 nombroses intervencions en el camp de la construcció i les instal·lacions, principalment com a consultor en acústica arquitectònica en teatres, auditoris, aules de música, estudis de gravació, pubs i discoteques (Sala d’Actes Comú d’Escaldes d’Engordany (Andorra), Sala d’Actes de l’ETSEIB, Centre Cívic i Auditori de Navarcles, Ateneu Celrà, Abc Granollers, Teatre Mollet, ARQUS Roda Barà, Pacha Salou, Piano Blau Granollers, restaurant Granollers, etc.) i CTE – DB – HR i DAV per al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Com a pèrit arquitecte ha treballat per ASEMAS, per l’Administració de Justícia (Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jurat d’Expropiació de Catalunya, Jutjats de Primera Instància, Jutjats del Contenciós de Barcelona, etc). Intervé a diverses línies d’investigació en projectes nacionals i internacionals relacionats amb l’urbanisme i l’arquitectura acústica, i és vocal del Consejo Rector de la Sociedad Española de Acústica. Realitza obres pictòriques i escultòriques en relació amb l’arquitectura acústica. Ha exposat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, al FORUM 2004 de Barcelona, a Foment de les Arts Decoratives, a (a)phonica 2005, 2006 i 2007 de l’Ajuntament de Banyoles, a la Casa Sagnier de Barcelona, al Museo de Grenoble, etc. És coautor del Programa Informàtic de Compliment de la Norma Acústica Estatal “NBE-CA-88”, editat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 1989; coautor de “Ruido y Planteamiento Urbano”, capítol del llibre El ruido en la ciudad, gestión y control, Sociedad Española de Acústica, Madrid, 1991; autor d’Arquitectura Acústica, 1. Poètica, Edicions UPC, Barcelona, 1998; coautor del capítol “L’impacte ambiental del so i les vibracions” del llibre Medi ambient i tecnologia, Edicions UPC, Barcelona, 1998; autor dels capítols “Rehabilitación acústica de edificios” i “Rehabilitación acústica de locales” del llibre Patología y técnicas de intervención. Las instalaciones, Munilla – Leria, Madrid, 1999; autor d’Arquitectura Acústica, 2. Disseny, Edicions UPC, Barcelona, 2000; autor d’Arquitectura Acústica, Poética y diseño, Edicions UPC, Barcelona, 2002; autor d’Arquitectura Acústica, 3. Rehabilitació, Ediciones UPC, Barcelona, 2007. Ha publicat també nombrosos articles sobre acústica en revistes especialitzades d’àmbit nacional i internacional. Ha rebut la Menció “Mar i Muntanya” de l’Olimpíada Cultural ´92 de Barcelona pel projecte La ciutat del So. És membre de la Societat Francesa d’Acústica (grup G2A Acoustique Architecturale), de l’European Register of Acousticians, del Comitè d’Especialistes en Acústica de la SEA, de la Comissió d’Estudis de Tercer Cicle de la SEA, de l’Agrupació Universitària de Professors d’Acústica, de l’Associació d’Arquitectes Forenses i Experts Pericials (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) i president de Solucions Constructives i Ambientals KNAUF, del Premi ISOVER i del Comitè Científic de les Jornades Nacionals d’Acústica.