Acústica arquitectònica

Temari

Acústica de la forma

Focalitzant

Difusor

Central

Perimetral

Alveolar

Global

Acústica de les proporcions 

Dimensions dominants o isomètriques

El nombre d’or

Les ones estacionàries harmòniques i inharmòniques

Eco. Eco fluctuant

Acústica dels acabats i revestiments

Reflexió especular, mixta i difosa

L’absorció. Coeficient d’absorció. Absorció equivalent

Materials absorbents. 

Temps de reverberació.

Introducció a l’aïllament de so aeri, impactes i vibracions

Pràctica de càlcul de reverberació. 

Mètode de Sabine.

Altres mètodes


Bibliografía 

– Augoyard, Jean François. ‘À l’écoute de l’environnement: répertoire des effets sonores’.

Marseille: Éditions Parenthèses, 1995. ISBN 2-86364-078-X.

– Beranek, Leo L. ‘Concert & opera hall: how they sound’. New York, [NY]: Acoustical Society of

America: American Institute of Physics, 1996. ISBN 1563965305 (tela).

– Daumal Domènech, Francesc. Poética. A: Daumal Domènech, Francesc. ‘Arquitectura

acústica’. Barcelona: Edicions UPC, 1998, vol. 1.

– Daumal Domènech, Francesc. Disseny. A: Daumal Domènech, Francesc. ‘Arquitectura

acústica’. Barcelona: Edicions UPC, 2000, vol. 2.

– Daumal Domènech, Francesc. Rehabilitació. A: Daumal Domènech, Francesc. ‘Arquitectura

acústica’. Barcelona: Edicions UPC, 2007, vol. 3.

– Daumal i Domènech, Francesc. ‘Arquitectura acústica, poética y diseño’. Barcelona: Edicions

UPC, 2002. ISBN 84-8301-638-9.

– Schafer, R. Murray. ‘Le paysage sonore’. [S.l.]: J. Clattès, 1991. ISBN 2-7096-1-073-6.

Bibliografia complementària:

– Espinosa, Susana. ‘Ecología acústica y educación: bases para el diseño de un nuevo paisaje

sonoro’. Barcelona: Graó, 2006. ISBN 9788478274420.

– Schafer, R. Murray. ‘Voices of tyranny: temples of silence’. Indian River: Arcana, 1993. ISBN

1-89512-719-X.

– Tati, Jacques. ‘Play time’ [vídeo]. Barcelona: DeAplaneta, 2003.