Creació radiofònica

Aquest mòdul és un espai d’investigació de les característiques estètiques, tècniques i ètiques que són intrínseques al mitjà radiofònic, i una oportunitat per a explorar com es poden fer composicions acústiques amb aquests elements, per a produir creacions radiofòniques.

Les classes inclouran debats pràctics i sessions teòriques, audicions presencials i anàlisi crític, així com una mirada a l´art de composar i orquestrar la programació d´una estació de ràdio.

Les sessions pràctiques es focalitzaran en la producció de petites realitzacions sonores de moments acústics, (amb l´enregistrament de sons d´exterior, fora de l´horari de classe) per a il·lustrar i exemplificar el material de les sessions teòriques. Cada estudiant prepararà un projecte radiofònic curt, que serà la base de l´avaluació individual. El projecte haurà d’estar motivat i relacionat amb el context de programació en la que s’emetrà