Escultura i objecte sonor

Objectius

 • Adquirir una actitud pràctica i experimental amb els conceptes, procediments i tècniques pròpies de l’escultura aplicades a l’Art Sonor, a partir de l’interès de cada alumne i del seu projecte personal.
 • Desenvolupar l’actitud experimental a partir del coneixement de la teoria i la pràctica d’artistes plàstics que tenen el seu àmbit d’actuació en l’escultura i la instal·lació sonora.
 • Donar les bases conceptuals i metodològiques per comprendre les intervencions artístiques en escultura sonora i aplicar-les en un procés personal de recerca artística.
 • Conèixer els mecanismes del llenguatge artístic que treballa amb sistemes de ressonància, art sonor, interfícies, interferències mitjançant accions poètiques, pròtesis visuals i acústiques, sensors corporals, cartografies del moviment, registres d’accions inconsistents, i en general tot el que fa referència a un art d’intercanvi entre disciplines i llenguatges de diversa procedència.
 • Introduir en les bases teòriques i conceptuals de les últimes tendències de l’escultura contemporània que utilitza recursos intangibles i immaterials, i concretament el so com a material d’expressió artística.

Temari

 • Escultura i objecte sonor.
 • Construcció d’instruments i formes de ressonància.
 • Automatismes: la forma en moviment.
 • Percussió amb objectes i materials.
 • Sons reciclats.
 • Màquines sonores.
 • Formes del so i cimàtica.